Urin til undersøgelse for protein (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk eller diabetes):

Du skal bruge et urinbæger med gult låg. Sæt mærkat på, som du har fået udleveret af lægen, sygeplejersken eller lægesekretæren.

En tilfældig urin kan anvendes. Ingen specielle hensyn ved prøvetagningen.

Prøven sættes i skabet på toilettet.

Du får svar sammen med de øvrige blodprøver, som evt. er taget her samme dag.