Ahmed Mahamad Ali

Ahmed Mahamad Ali

Uddannelseslæge

Uddannet læge fra Aarhus universitet Jan 2023.
Er igang med Klinisk basisuddanelse (KBU).
Har arbejdet i Akutmodtagelsen på Regionshospital Gødstrup: Maj-Okt 2023 (6mdr).
 Vil være at finde i Tim lægehus fra 1.november 2023 indtil 30. April 2024