Ved mistanke om graviditet:

En urinprøve opsamles når som helst på dagen, men en morgenprøve er bedst egnet til tidlig opsporing af graviditet.

Kontakt sekretæren når du kommer med besked om datoen for seneste menstruations 1. dag.

Du får en label til at sætte på urinbægeret. (Bæger med gult låg, som ligger i en kasse på toilettet).

Du kan få svar efter få minutter.