Grafik: børnevaccinationsprogrammet

Når din barn skal vaccineres ved 3 måneder og 15 måneder, er det kun vaccination uden lægeundersøgelse. Her kan du booke vaccinationstid hos sygeplejersken. Øvrige vacciner gives i relation til børneundersøgelserne.

Hvis du er tilflytter til Danmark vil vi gerne, at du kontakter os med dokumentation for dit barns tidligere vacciner med henblik på at få disse tilpasset det danske program.

Hvis du har fået brev fra SSI om, at dit barn mangler vacciner, er du meget velkommen til at kontakte klinikken, så vi kan få det udredt og opdateret Det Danske Vaccinationsregister.

Før enhver vaccination skal dit barn være raskt og feberfrit. (Almindelig forkølelse uden almen påvirkning er ikke til hinder for vaccination). I modsat fald vil vaccinen bliver udskudt. Desuden skal du altid oplyse, hvis dit barn har nogen former for allergi/tidligere har haft en livstruende allergisk reaktion.

Efter enhver vaccination skal man forblive 15 min. i Lægehuset så du/vi kan reagere, hvis din barn får en allergisk reaktion.